444 9 293

Çevre Politikası

Çevre Politikası

AYD YAPI tüm faaliyetlerinde;

  • atıkları en alt düzeye indirerek doğru yöntemlerle imhasını gerçekleştirmek,
  • doğal kaynakları koruyup enerji tasarrufu sağlamak,
  • tüm yatırımlarında çevresel etkileri dikkate almak,
  • çevreye saygılı bir çalışma ortamı sağlamak,
  • çalışanlarını çevre güvenliği konusunda bilinçlendirmek

yaklaşımılarıyla çevre sağlığını korumayı amaçlar.