444 9 293

Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kaliteyi temel bir felsefe olarak benimseyen AYD YAPI; tüm şantiyelerinde tüm çalışanları ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, kalite ve çevre yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir.

 • AYD YAPI, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için;
 • İnşaat sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Hizmet kalitemizle yapı sektörü pazarında her alanda yapıların inşası için tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,
 • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme yaklaşımı,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, yasal, diğer ve uygulanabilir şartları yerine getirirken, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum gösterme,
 • İnsan odaklı bir yaklaşımla, tüm çalışanlarımızın becerilerini tanımak, onları planlı eğitim faaliyetleri ile geliştirmek ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için gereken kaynakları çalışanlara sağlamak,
 • Kalite ve İSG yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,
 • Şantiyelerimizde atık üretimini minimize ederek çevresel kirliliği kaynağında önlemek; çevresel risklerimizin içselleştirilmesini sağlamak,
 • Risk odaklı yaklaşımla, riski kaynağında önlemek, meslek hastalıklarını en aza indirgemek,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak, çalışanlarımızın tüm süreçlere katılımlarını teşvik etmek, sıfır iş kazası prensibiyle çalışmayı hedeflemek,
 • müşterilerimize ve topluma katma değer yaratmak

ana prensibimizdir.