444 9 293

İsg Politikası

İsg Politikası

AYD YAPI, yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri alır.

Çalışanların bireysel ISG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin uygulanabilir şartlarını yerine getirerek sürekli iyileştirilmesini sağlar. 

İnşaat faaliyetlerinde tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefler. 

Bu hedef doğrultusunun gereği olarak;

• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,

• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimser. 

Çalışanlarımızın memnuniyetini, sağlık ve güvenliklerine özen göstererek sağlamak; şirketimizin “önce insan” anlayışının önemli bir göstergesidir.